Įgyvendinta / Fondo įkūrimas

Siekiant sudaryti lygias galimybės sportuoti kiekvienam vaikui, kuriamas Lino Kleizos labdaros ir paramos fondas. Jau šiemet veiklą pradėsiantis fondas daugiausia dėmesio skirs vaikų globos namų, socialinės rizikos šeimų ar specialiųjų poreikių vaikams.

“Sportas mano gyvenime yra ypatingai svarbus, tai – įdomus laisvalaikis, kuris moko dirbti komandoje ir laikytis drausmės. Tikiu, kad ši veikla turėtų sudominti vaikus ir jaunimą, kurių dažnas neturi kuo užsiimti po pamokų ir ieško naujų iššūkių”, – tikino fondo įkūrėjas L. Kleiza.

Jo teigimu, šiuo metu, pasitelkus didžiausias Lietuvoje nevyriausybines organizacijas, dirbančias vaiko gerovės srityje, vienijančią NVO Vaikams Konfederaciją ir “vaiko advokatų”, t.y. socialinių darbuotojų ir pedagogų, rengėją – Vilniaus pedagoginio universiteto Socialinės komunikacijos institutą, atrinktos pirmosios Lino Kleizos labdaros ir paramos fondo socialinės partnerės.

“Kalbamės su kiekviena institucija atskirai: ypatingai svarbu atitikti konkrečios organizacijos poreikius. Šiuo metu planuojame įvairius bendrus projektus ir renginius, kur galėtų dalyvauti ir pats Linas Kleiza”, – sakė vienas iš fondo idėjos propaguotojų, Lietuvos krepšinio federacijos komercijos direktorius Tomas Masaitis.

Jo nuomone, Lino Kleizos labdaros ir paramos fondo iniciatyva gali virsti gražiu pavyzdžiu, kaip įtvirtinti neformalųjį ugdymo krepšelį Lietuvoje.

“Tyrimai rodo, kad vaiko neformaliam ugdymo krepšeliui šalies savivaldybės skiria nuo 1100 iki 4027 litų per metus. Tačiau ir jis pasiekia ne visus vaikus. Todėl fondo veikla bus orientuota į jautriausias grupes – vaikų globos namų, socialinės rizikos šeimų ar specialiųjų poreikių vaikus ir jaunimą”, – sakė T. Masaitis.

Projektas TEN KUR TUProjektas SIEKISProjektas JAUNIMO UGDYMO CENTRAS